دوره Free Discussion

FREE DIS

انجمن علمی مهندسی معدن جهت ارتقای سطح توانایی دانشجویان دانشکده فنی ، دوره بحث آزاد زبان انگلیسی را در روزهای سه شنبه هر هفته برگزار مینماید علاقه مندان می توانند پس از نام نویسی در این دوره شرکت نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با  info@utsme.ir مکاتبه فرمایید .

free discussion
free discussion