ژئو مکانیک نفت

photo_2015-12-19_22-23-21

سخنران : دکتر وحید فتاح پور

پژوهشگر و دانشجوی پست دکتری از دانشگاه آلبرتا کانادا

 

عنوان : ” مباحث ویژه مرتبط با ژئو مکانیک نفت”

 

زمان : دوشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

   ساعت ۱۲:۳۰  

ژئو مکانیک نفت