بازدید از معادن آهن و مس واقع در استان مرکزی

featured delijan

انجمن علمی مهندسی معدن هرساله در راستای آشنایی هرچه بهتر و بیشتر دانشجویان با قسمت های مختلف صنعت بازدیدهایی را از واحدهای صنعتی مربوطه ترتیب میدهد.
در ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳ جمعی از دانشجویان مهندسی معدن به مشایعت استاد گرانقدر مهندس یاوری ، جهت بازدید از معادن مس و آهن راهی استان مرکزی شدند

delijan ( pit)8fa4865402c03abe34caecc862e53b9a224553d237b3b28393bb0c38ccb99f01